movie動画

制度・政策マネジメント委員会

制度・政策マネジメント委員会福祉哲学
【動画公開】「大徳寺サミット2022~激論!青年会会員から見る新たな…
※「社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋」様のご協力および「大徳寺 …
制度・政策マネジメント委員会福祉哲学
【動画公開】「大徳寺サミット2022~激論!青年会会員から見る新たな…
※「社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋」様のご協力および「大徳寺 …
制度・政策マネジメント委員会福祉哲学
【動画公開】「大徳寺サミット2022~激論!青年会会員から見る新たな…
※「社会福祉法人 リガーレ暮らしの架け橋」様のご協力および「大徳寺 …
ページTOP